பதிவாளர் பதவி – பதிவாளர் நாயகம் திணைகளம் வேலைவாய்ப்பு

பதிவாளர் நாயகம் திணைகளம் வேலை வாய்ப்புகள்

பதிவாளர் பதவி – பதிவாளர் நாயகம் திணைகளம் வேலைவாய்ப்பு

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்ப படிவம் DOWNLOAD

Closing Date : 09-08-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்