மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதி முகாமை சபை வேலைவாய்ப்பு

Construction of Buildings for Courts Jobs Vacancies

மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதி முகாமை சபை வேலைவாய்ப்பு

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்பம் DOWNLOAD

Closing Date : 31-07-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்