நிறைவேற்றுத் தரப் பதவி – அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம்

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு

நிறைவேற்றுத் தரப் பதவி – அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம்

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
Online விண்ணப்பம் DOWNLOAD
அறிவுறுத்தல் DOWNLOAD

Closing Date : 16-08-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்