வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க உமது SIM இற்கு உரிய கீழே உள்ள வட்டிணை அழுத்தி போனில் தோன்றும் SMSஐ அனுப்பவும்

SMS அனுப்புவதில் சிக்கலா??

Dialog, Airtel, Hutch SIM பாவனையாளர்கள்

உங்கள் தொலைபேசியில் SMS மூலம்

REG ஒரு இடைவெளி விட்டு  TAMILJOB என்று type செய்து 77000 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பவும் 

அதாவது REG TAMILJOB என்று 77000 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பவும் 

Mobitel SIM பாவனையாளர்கள்

உங்கள் தொலைபேசியில் SMS மூலம்

REG ஒரு இடைவெளி விட்டு  TAMILJOBS என்று type செய்து 77011 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பவும் 

அதாவது REG TAMILJOBS என்று 77011 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பவும் 

எமது  SMS சேவை மூலம் நீங்கள்
  • அரச வேலைவாய்பு விண்ணப்பம்
  • தனியார் வேலைவாய்பு விண்ணப்பம்
  • போட்டிப் பரீட்சை விண்ணப்பம்
  • கல்விசார் வழிகாட்டல்
  • அரச வர்த்தமானி அறிவித்தல்
  • பல்கலைகழக விண்ணப்பங்கள்
போன்ற பல்வேறு சேவைகளை பெற முடியும்

 

எமது வேலைவாய்பு விண்ணப்ப படிவம் APPஐ பயன்படுத்த கீழே உள்ள download app என்ற சிவப்பு வட்டினை அழுத்தவும்

 

Dialog, Airtel, Hutch – SMS Charge include 2.5/- + Tax Per Day(s)
Mobitel – SMS Charge include 1.50/- + Tax Per Day(s)