நிலச்சீராக்க அபிவிருத்தி உதவியாளர் கற்கை நெறி (NVQ-4)

Landscaping Development Assistant Training Studies (NVQ-4) April 2021

நிலச்சீராக்க அபிவிருத்தி உதவியாளர் கற்கை நெறி (NVQ-4)

தேவையான தகமைகள் :

  • க.பொ.த (சா/த) ஆறு பாடம் சித்தி
  • வயது எல்லை : 18 – 35
விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்ப படிவம் DOWNLOAD

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்