சட்ட உத்தியோகத்தர் வேலைவாய்ப்பு அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழு

சட்ட உத்தியோகத்தர் வேலைவாய்ப்பு அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழு

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்ப படிவம் DOWNLOAD

Closing Date : 23-08-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்