பொதுச் சுகாதார அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு 2021

பொதுச் சுகாதார அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு 2021

பதவிகள் :

  • மருத்துவ அதிகாரி வேலைவாய்ப்பு
  • கதிர்ப்பட பதிவாளர் வேலைவாய்ப்பு
  • மருத்துவ ஆய்வுகூட தொழிநுட்பவியலாளர்  வேலைவாய்ப்பு
  • AC தொழிநுட்பவியலாளர் வேலைவாய்ப்பு
  • வாட்டு எழுதுவினைஞர் வேலைவாய்ப்பு
  • சுகாதார ஓட்டுனர் வேலைவாய்ப்பு
  • ஆய்வுகூட உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு
  • தொலைபேசி இயக்குனர் வேலைவாய்ப்பு
வேலை விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்ப படிவம் DOWNLOAD

விண்ணப்ப முடிவு : 15-07-2021

Share செய்து பிறருக்கும் பயன் கிடைக்க செய்க aJOB.lk

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்