தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு

National Building Research Organization Jobs Vacancies

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
விண்ணப்பம் DOWNLOAD

Closing Date : 02-08-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்