வேலை வாய்ப்பு

விண்ணப்ப படிவத்தை பெற கீழே உள்ள SEND SMS என்ற சிவப்பு வட்டிணை அழுத்தவும்

SMS NOW

மேலே உள்ள சிவப்பு நிற வட்டிணை அழுத்தியதும் தொலைபேசியில்  வரும் SMS  ஐ SEND கொடுத்து  அனுப்பவும்