Browsing Tag

சுருக்கெழுத்தாளர் வேலை விண்ணப்பம்

தொழில் திணைக்களத்தில் சுருக்கெழுத்தாளர் (தரம் III) பதவி

தொழில் திணைக்களத்தில் சுருக்கெழுத்தாளர் (தரம் III) பதவி வெற்றிட விண்ணப்பம் தொழில் அமைச்சின் கீழுள்ள தொழில் திணைக்களத்தில் 2021.03.31 இல் சுருக்கெழுத்தாளர்…