பதவிநிலை உதவியாளர் பயிலுநர் வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை வங்கி (BOC BANK) வேலைவாய்ப்பு

பதவிநிலை உதவியாளர் பயிலுநர் வேலைவாய்ப்பு

வேலை விபரணம் DOWNLOAD
அறிவுறுத்தல் DOWNLOAD
இணைய விண்ணப்பம் DOWNLOAD

Closing Date : 31-07-2021

மேலும் பல்வேறு இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்களை அறிய aJOB.LK

WhatsApp வேலைவாய்ப்பு குழுவில் இணைய படத்தை அழுத்தவும்